OM OSS

_____________________________________________

 


Tarjei Nicolaisen
E-post : tarjei@spof.no

• Osteopat (NAO)
• Fysioterapeut (HiB)
• Idrettsmedisin (1 og 2)
• Antidoping (ADN)
• Slyngebehandling (S-E-T 1 og 2 U/O)
• Biomekanisk løpsanalyse (NIMI)
• Ultralyddiagnostikk MTF (Trinn 1,2,3)

• 2016- n.d. - Olympiatoppen Sør
• 2011-2017 - Orienteringslandslaget
• 2009-2011 - Mjøndalen Adeccoligaen
• 2008-2011 - Drammen Sportsklinikk
• 2005-2007 - Brageklinikken
• 2009- n.d. - Sensor anatomiutdanningen ved Det Medisinske Fakultet

 

Morten Rosvold Andersen
E-post : morten@spof.no

• Fysioterapeut (EFH)
• Idrettsmedisin (1)
• Slyngebehandling (S-E-T 1 og 2 U/O)

• 2001-2011 - Søm Fysikalske Institutt
• 2004-2008 - Kristiansand Pirates
• 2001-2002 - Kristiansand Kommune

         

Jesper Boye Jensen
E-post : jesper@spof.no

• Osteopat (NAO)
• Fysioterapeut (EFS)
• MT (1,2 og3)
• MET (1 og 2)
• Ernæringsfysiologi, Mc Kenzie

• 2016- n.d. - Olympiatoppen Sør
• 2004-2011 - Søm Fysikalske Institutt
• 2008- n.d. - Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste
• 2003-2005 - Foredragsholder DGI
• 2002-2004 - Projekt Utvikling Ribe Kommune
• 2002-2004 - Varde Fysioterapi
• 2001-2002 - Ølgod Kommune

 

Tine C. Kelly Frigstad
E-post : tine@spof.no

• Mensendieck fysioterapeut (HIO)
• Idrett årsstudium (UIA)
• SuperSole, trinn 1 (tilpasn. av såler)
• Nevrolingvistisk Psykologi
• Selvledelse (selvtillitt og selvfølelse)
• Kognitiv Rehabiliteringsterapi
• Redcord (slynge) neurac 1 og 2
• Kinesiotaping, trinn 1
• Rehabilitering hodeskader

• 2013- n.d. – Redcord instruktør
• 2012-2016 – Min Kiropraktor (T.faglig klinikk)
• 2008-2013 – Fysioterapeut LHL
• 2008-2013 – Fysioterapeut Sørl.sykehus

         

Judith Rasmussen
E-post : judith@spof.no

• Osteopat (MNOF)
• Obstetrikk og gynekologi
• Personlig trener (AFPT)

 

Astrid Saxi
E-post : astrid@spof.no

• Fysioterapeut, UNN
• Personlig Trener, NIH
• Gruppetreningsinstruktør, NIH
• Kinesiotape K1
• Dry Needling – Smertebehandling med nåler
• TRX Suspensjon training (slynge)
• PT Prestasjonstrener, Stamina

• 2011- n.d. – Sportslig leder, Stamina Arendal
• 2017- n.d – Kompetanseteam PT, Stamina
• 2013-2015 – ØIF Arendal, Håndball elite
• 2014-2015 – Arendal Fotball, junior
• 2012-2012 – Konsulent, Stamina BHT

         

Tom Erik Bjørkli
E-post : tom@spof.no

• Osteopat D.O, MNOF (Høyskolen Kristiania(HK))
• Pågående Mastergrad, Helseledelse (UIA)
• Medisin grunnfag (AMH)
• Idrett grunnfag (NIH)

• 2014- n.d. - Sensor Høyskolen Kristiania (HK)
• 2014- n.d. - Redaktør fagtidsskriftet Osteopaten
• 2013-2018 - a+ Osteopati & Fysioterapi
• 2015-2016 - Kristiansand Gladiators
• 2012-2014 - Prosjektstilling ryggforskning (HK)
• 2012-2013 - Skøyen Osteopatiske Senter
• 2009-2012 - Treningsveileder, gruppeinstruktør (SiO)

 

Hilde Landfeldt Sunde
E-post : hilde@spof.no

• Fysioterapeut, VIA University College
• Idrett grunnfag, HiVe
• Fysioterapi for eldre
• Motiverende intervju
• Redcord (Slynge) Neurac 1
• Rehabilitering ortopedi, brudd og skader

• 2012- n.d. – Fysioterapeut Kr.Sand Kommune
• 2010-2011 – Fysioterapeut AFR.
• 2009-2010 – Fysioterapeut Reg.hosp. Holstebro

         
         

__________________________________________

Sørlandet osteopati & fysioterapi har to avdelinger ; Sørlandsparken og Arendal.

I Sørlandsparken finner du...

...og i Arendal arbeider