Om behandlingen :

Barnefysioterapi

Barnefysioterapeuten er opptatt av å fremme utvikling og god helse hos barn og unge. Målet er å gi gode muligheter for optimal bevegelsesutvikling, funksjon, bevegelsesglede og mestring. Fysioterapeuten samarbeider med fagpersoner og foresatte for å tilrettelegge omgivelsene til barn og unge i barnehage, institusjon, SFO, skole og hjem.

Vanlige problemstillinger og diagnoser:

 Forsinket eller avvikende motorisk utvikling
 Opptrening etter skader/idrettsskader
 Opptrening etter operasjoner, f.eks. seneforlengelser
 Ulike syndromer, f.eks. Downs syndrom
 Nevromuskulære tilstander, f.eks. CP
 Muskelsykdommer, f.eks. Duchenne
 Nedsatt bevegelse i nakken, f.eks. Torticollis
 Deformiteter, f.eks. dysmeli
 Hoftelidelser, f.eks. Calve Legg Perthes
 Revmatiske sykdommer
 Ortopediske lidelser, f.eks. hypermobilitet/instabilitet i ledd
 Utviklingsforstyrrelser, f.eks. Autisme
 Psykiske lidelser, f.eks. spiseforstyrrelser
 Livsstilssykdommer, f.eks. overvekt
 Hjerte og lungesykdommer, f.eks. Cystisk fibrose
 Barn og unge med diffuse plager, f.eks. hodepine, smerter fra nakke og rygg, magesmerter

For barn under 16 år er undersøkelse og trening, inkl. transport med pasientreiser, dekket av HELFO da barnefysioterapeuten har driftsavtale med kommunen. De over 16 år betaler kun en offentlig fastsatt egenandel som inngår i ordningen om frikort for egenandelstak 2. 

Ta kontakt med SPOF. Vi hjelper deg videre!

_tilbake til "om behandlingen"