Om behandling av :

Hodepine

Hodepine kan komme av mange årsaker. Eksempler på dette er muskulære spenninger / tensjonshodepine, låsninger i nakken, kjeveleddsproblematikk, whiplash skade, høyt blodtrykk og mer alvorlige medisinske tilstander. Ved SPOF er vi derfor svært grundige i undersøkelsen av nakkesmerter og hodepine.

Ta kontakt med SPOF. Vi hjelper deg videre!

 

Nakkesmerter

Nakkesmerter kan være konstante, forbundet med stress eller relatert til bevegelse av hode. Det er mange variasjoner av smertene og de er samtidig ofte relatert til andre symptomer. Dette kan være svimmelhet, hodepine, utstråling i arm, skuldersmerter, men også for eksempel bekkenleddssmerter.

Eksempel på nakkeproblemer er degenrative forandringer / spondylose, muskulære spenninger, prolaps, myelopati , thoracic outlet syndrome og mange flere.

Ta kontakt med SPOF. Vi hjelper deg videre!

 

Svimmelhet

Svimmelhet /vertigo er i hovedsak delt inn i rotatorisk (verden snurrer), nautisk (bakken gynger) eller hydrostatisk (det svartner). Flere former for svimmelhet kan behandles manuelt. Eksempel på dette er krystallsyke / BPPV.

Ta kontakt med SPOF. Vi hjelper deg videre!

 

_tilbake til "om behandlingen"