F Y S I O T E R A P I

_____________________________________________

 

Fysioterapi er et sterkt tradisjonsrikt fag innen behandling av muskel og skjelettplager. Utdanningen er fireårig av typen bachelorgrad med et år turnustjeneste.

Som fysioterapeut behandler man kroppen i hovedsak gjennom bruk av manuelle teknikker og trening. Behandlingen er tilpasset den enkelte og de plagene man har. Fysioterapeutene ved SPOF har også videreutdanning innen blant annet slyngebehandling, nålebehandling, idrettsfysioterapi, barnefysioterapi og cyriax.

Les mer om behandlingen her.