I D R E T T S M E D I S I N

_____________________________________________

 

Idrettsmedisin er en videreutdanning innenfor medisin og fysioterapifaget. Utdannelsen består i en
kursrekke ved Norges Idrettsmedisinske Institutt (NIMI) og Antidoping Norge (ADN).

Som idrettsfysioterapeut har man spesielt god kunnskap om undersøkelse og behandling av idrettskader. For å etterstrebe god behandling av idrettsutøvere samarbeider fysioterapeuten tett med utøverens trenere og annet helsepersonell.

Les mer om behandlingen her.